Nábor a výběr, outplacement

 • Realizace všech činností náboru a výběru
 • Definice potřeby nového zaměstnance, sepsání a zveřejnění inzerátu, preselekce
 • Vedení výběrového řízení dle typu pozice, vybrání nejvhodnějšího kandidáta
 • Provedení nástupních formalit
 • Včetně procesu rychlé a řízené adaptace během prvních měsíců ve společnosti a následné vyhodnocení zapracování kandidáta
 • Vyhledávání a doporučení vhodných osob

Rozvoj organizace – organizační struktury

 • Nastavení a revize efektivních a fungujících org. struktur
 • Ohodnocení pozic
 • Kariérní posuny
 • Implementace změn
 • Kompetenční matice

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

 • Realizace průzkumu spokojenosti zaměstnanců, odhalení příčin a nastavení plánu na zlepšení motivace
 • Důvody proč průzkum provádět:
  • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců
  • Jaké faktory spokojenost ovlivňují
  • Důvody fluktuace
  • Míra loajality a indentity se společností
  • Vztahy v kolektivu
  • Vztahy s nadřízeným
  • Motivace a kariérní uvažování
  • Znalost procesů a cílů společnosti
  • Hodnotová orientace zaměstnanců
  • Potřeby a vzdělávání

Talent management

 • Nastavení motivačního procesu řízení talentů
 • Péče o ně, vše s cílem rozvoje nejcennějších zaměstnanců
 • Vytvoření časového plánu nástupců a procesu jejich rozvoje
 • To vše s pozitivním dopadem na výkonnost společnosti

Odměňování a motivace

 • Nastavení a revize systému odměňování
 • Realizace změn ve společnosti, nastavení transparentního systému odměňování založeného na plnění reálných a pro společnost klíčových cílů
 • Vyhotovení plánu komunikace a vytvoření prezentačního cyklu k zavedení změn v organizaci

Máte zájem o tuto službu?

Odeslatclear

Wordpress themes JazzSurf