ROZVOJOVÉ KURZY A ŠKOLENÍ

Manažerské a obchodní pozice

 • Myšlení a chování úspěšných
  • Komunikace; (sebe) prezentace; práce s myslí; koučování
 • Efektivnější a spokojenější život – jak lépe využít svůj čas
  • Time management 4. generace
  • Myšlenkové mapy;
  • Stephen Covey, metoda GTD a další
 • Skvělé vztahy a finanční spokojenost
  • Jak si budovat dobré vztahy
  • Jak pracovat s penězi tak, aby pracovaly ony pro nás
 • MINDforming – koučink
  • Funkční kombinace koučování – osobnostní psychologie – myšlenkových map
  • Unikátní a chytrá metoda práce, učení a myšlení obecně
 • Myšlenkové mapy – vyšší výkon vašeho mozku
  • V posledních letech se i k nám dostal nový fenomén – myšlenkové mapy
  • Jedná se o techniku zápisu, která se zásadně liší od klasického psaní. Tato odlišnost je příčinou obrovského zrychlení a efektivity.
 • Rozvoj konzultačních dovedností
  • Poskytujete poradentství či konzultace pro vaše interní nebo externí zákazníky? Zvládáte dobře techniky vyjednávání? Vyhledávají vaše služby zákazníci aktivně?
  • Tento kurz je určen pro všechny konzultanty, kteří se chtějí z pozice nabízejícího přesunout do pozice vyhledávaného
 • Trénink prezentačních dovedností
  • Prezentujete často před svým týmem nebo kolegy ve společnosti? Publikum vám stále aktivně nenaslouchá? Znáte všechny tipy a triky?
  • Pokud se chcete stát oblíbeným prezentátorem a zároveň chcete, aby tato disciplína byla vaší silnou stránkou, zde je připravený trénink
 • Efektivní vedení pracovních porad
  • Unavují vás dlouhé, pravidelné a mnohdy nikam vedoucí porady? Už jste vyzkoušeli všechno, ale žádná změna nepřinesla zvýšení efektivity?
  • Osvojte si další z manažerských dovedností, organizaci a komunikaci k jednotlivým účastníkům vašich porad a ušetřete čas nejen všech zúčastněných, ale především buďte schopni vyřešit důvod vašich setkání
 • Finance i pro nefinanční manažery
  • Oblíbený kurz finanční gramotnosti pro obchodníky a všechny zaměstnance, kteří se pohybují v ekonomickém prostředí
  • Obsah je vždy přizpůsoben dle konkrétních potřeb a prostředí společnosti
 • Obchodní prezentér, který prodává a efektivní nabídka
  • Pracujete v obchodě anebo v marketingu?
  • V našem kurzu získejte dovednost, jak sestavit firemní prezentér, který vaše zákazníky skutečně zaujme

Personalisté a majitelé podniků

 • Performance management a hodnotící rozhovory
  • Dokáže váš podřízený vysvětlit, jak svou prací přispívá k plnění cílů společnosti nebo se zajímá jen o svoji mzdu?
  • Stanovujete a vyhodnocujete cíle svých zaměstnanců efektivně? Podporujete kulturu vysokého výkonu?
  • Tento kurz vám pomůže převést firemní strategii vysokého výkonu na všechny zaměstnance
 • Řízení a plánování lidského kapitálu; talent management
  • Nejcennějším bohatstvím každé společnosti jsou její zaměstnanci
  • A právě nalezení a řízení těch nejlepších vede k trvalému úspěchu. Podrobněji se tématu věnuje tento kurz
 • Účinný nábor a výběr zaměstnanců; odchod ze společnosti
  • Vybíráte své zaměstnance svépomocí bez profesionálních agentur? Jste při výběru úspěšní? Znáte správnou strukturu a vedení pohovorů? Dokážete poskytnout odcházejícím pracovníkům dostatečnou podporu?
  • Jestliže nabíráte nebo se loučíte alespoň jedenkrát měsíčně s vaším zaměstnancem, právě pro vás je určen tento kurz

Obchodní zástupci

 • Obchodní dovednosti – kompletní, několika modulový program pro nové i zkušenější obchodníky formou firemní akademie
  • Prodejní komunikace – psychologie prodeje
  • Kompletní baterie obchodnických dovedností

Kontrola efektivity – MYSTERY SHOPPING

 • Zjištění skutečného stavu a chodu vaší provozovny přesně tak, jak vše probíhá bez přítomnosti majitele
 • Výstup je zpracován formou DIAGNOSTICKÉHO PROTOKOLU – aktuální stav a kroky vedoucích k nápravě nedostatků
  • Návštěva „tajným hostem“ ve vámi preferované časy
  • Diagnostika předem zvolených oblastí provozovny/služby (exteriéru, interiéru, servisu, stavu produktů, nabídky sortimentu, marketingu…)
  • Dle domluvy simulované krizové jednání, reklamace apod.
  • Na přání pořízení foto, audio a video dokumentace
  • Internetový průzkum marketingového působení provozovny
  • Výstupem je strukturovaný dokument – analýza s doporučením jak zvýšit váš profit a to pro všechny domluvené oblasti
  • Rozbor s výkladem osobně nebo telefonicky
  • Graf dosažených hodnot pro porovnání a dlouhodobý vývoj provozovny
  • Možnost i telefonicky – „Mystery calling“

Vedoucí pracovníci výrobních závodů – program pro MISTRY

 • Akademie speciálně pro mistry – team leadry
 • Vytvořili jsme a v praxi už vícekrát úspěšně odzkoušeli komplexní akademii zaměřenou na pracovní pozici mistr/vedoucí provozu/team leader
  • Vašeho mistra připravíme na všechny situace, které je na své náročné pozici nucen řešit
  • Efektivně fungující mistr představuje pro vaši firmu lepší výrobní výsledky (množství a kvalita výroby) a výkonné a spokojené zaměstnance s menší fluktuací
  • Bezchybný přenos informací z úrovně vyššího managementu přímo do výroby a zpět

INDUSTRIAL UCYCLING pro výrobní společnosti

 • Prevence vzniku odpadů/výrobních přebytků
 • Snížení množství produkovaného odpadu
 • Snížení nákladů za obalový materiál
 • Z vlastních přebytků lze udělat obchodovatelnou komoditu → váš zisk

Pracovníci ve výrobě – KAIZEN – top efektivita

 • Postupy při zlepšování procesů ve výrobě a to zejména ve strojírenství a řízení těchto podniků
 • Řešení problémů – neustálé zlepšování a učení
 • Lidé a partneři – podněcování k dalšímu růstu
 • Proces – odstraňování ztrát
 • Filozofie – dlouhodobá filozofie i na úkor krátkodobých cílů

Firemní nákup

 • Všechny nákupní procesy školí lektor přímo z oboru
 • Kurzy, které jsou uzpůsobené doručit co největší efekt pro účastníky
 • Neškolíme teorii, ale praktické dovednosti = lektoři s praxí v oboru

Logistika

 • Workshopy na optimalizaci v logistice, interaktivní přednášky s přesahem do praxe
 • SMED – zkrácení doby změny verze
 • HOSHIN – zrychlení cyklu, cycle time linky – snížení ztrát ve výrobním procesu
 • TPM – total productive maintenance – zefektivnění údržby a zvýšení spolehlivosti zařízení
 • VSA value stream analysis – neboli také MIFA(MIFD) – identifikace ztrát a jejich snížení v celém výrobním řetězci
 • KAIZEN, 7 MUDA, 5S, LEAN principy obecně – celkový přehled a výuka metodik
 • Každý workshop je možné upravit do jednoho nebo dvou dnů, záleží na hloubce probíraného tématu
 • V jednodenním školení bude vysvětlena a představena metodika + ukázky ve výrobě u klienta
 • Dvoudenní workshop bude navíc doplněn o konkrétní aplikace s návrhem zlepšení v klientově výrobě

Účetní a jiné legislativní kurzy pro administrativní pracovníky

 • Účetní závěrka podnikatelů
 • Daň z příjmu ze závislé činnosti
 • Aktuální stav zákona o DPH
 • Nemocenské a důchodové pojištění
 • Daň z příjmu ze závislé činnosti
 • Daňové přiznání podnikatelů
 • Zákoník práce aktuálně

Jazyky pro firmy od profesionálního týmu lektorů

 • Využíváme nejefektivnějších metod ve výuce cizích jazyků
 • Naučíme vás techniky superlearningu
 • Učíme technikou jazykového koučování – o 50% lepší efekt
 • Vytváříme a zjišťujeme firemní slovníčky
 • Výuka anglického, německého, ruského, španělského či francouzského jazyka
 • Jazyk obecný či profesně zaměřený

Gastronomické subjekty, pohostinství a hotelnictví

 • Pro oblast pohostinství se dozvíte jak úspěšně a ziskově podnikat
 • Baterie vzdělávacích programů pro váš personál
 • Jak ověřit, že váš záměr bude proveditelný a reálně úspěšný
 • Zda máte podchycena všechna rizika a úskalí gastro podnikání
 • Informace pro některé legislativní omezení (hygiena, splnění živnostenských oprávnění, koncese, …)
 • O rozdílu mezi úspěšným a neúspěšným marketingovým a obchodním plánem
 • Základech personalistiky v pohostinství
 • Nejčastějších problémech a jak si s nimi poradit
 • A mnoho dalšího ze všech oblastí podnikání (dle oblastí provozovna exteriér a interiér, obsluha, produkty, marketing včetně digitálního, management)

logo-2

Máte zájem o tuto službu?

Odeslatclear

Wordpress themes JazzSurf